Slide toggle

Welcome to Zass

Zass is a powerfull WordPress / Woocommerce theme with a modern, pixel perfect design suitable for handmade artisans, craft businesses and portfolio websites.

This is a custom, collapsible widget area. Use it like any other sidebar and easily place any number of widgets here.

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 18:30 409 Mladost District, Sofia Bulgaria +359 2 123 456 +359 2 654 321 shop@zass.con

Política de privacidade.

VALAR INVERSIONES SL, como titular do sitio web, expón nesta sección a Política de Privacidade corporativa, sobre a información de carácter persoal que o usuario pode facilitar, cando visite a páxina web www.covadaxabreira.es. O obxectivo da Política de Privacidade de VALAR INVERSIONES SL é protexer a información na internet e os datos que o usuario poida introducir na web.

Esta Política de Privacidade está presidida polo cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal: Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 ( RLOPD).

1. Uso e Tratamento de Datos de Carácter Persoal

En cumprimento do establecido na LOPD, informámoslle que os datos fornecidos, así como aqueles datos derivados da súa navegación, poderán ser almacenados nos ficheiros de VALAR INVERSIONES SL e tratados para a finalidade de atender a súa solicitude e o mantemento da relación que se estableza nos formularios que subscriba. Adicionalmente, Vostede consente o tratamento dos seus datos coa finalidade de informarlles, por calquera medio, incluído o correo electrónico, de produtos e servizos de VALAR INVERSIONES SL ou de terceiras empresas colaboradoras. Neste sentido a actividade promocional ou de márketing poderá ser realizada directamente por VALAR INVERSIONES SL. ou por calquera dos nosos colaboradores. En caso de non autorizar o tratamento dos seus datos coa finalidade sinalada no parágrafo/ s anterior/é, vostede poderá exercer o seu dereito de oposición ao tratamento dos seus datos nos termos e condicións previstos máis abaixo no apartado 3º “Exercicio de Dereitos”.

2. Medidas de Seguridade

VALAR INVERSIONES SL. infórmalle que teñen implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda e tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Todo iso de conformidade co previsto no Art. 9 da LOPD e o Título VIII do RLOPD. Así mesmo, VALAR INVERSIONES SL estableceu medidas adicionais en orde a reforzar a confidencialidade e integridade da información na súa organización.

3. Exercicio de Dereitos:

Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición Aquelas persoas físicas que facilitasen os seus datos poderán dirixirse ás direccións que a máis abaixo indícanse, co fin de poder exercitar gratuitamente os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos incorporados nos seus ficheiros. O interesado poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación por escrito dirixida a VALAR INVERSIONES SL. na seguinte dirección: Rúa Pasteur, 16-18 – Polígono A Grela 15008 A Coruña, con referéncia a “Protección de datos “, especificando os seus datos, acreditando a súa identidade e os motivos da súa solicitude. Tamén poderá exercitar os seus dereitos a través do correo electrónico: lugardeencontros@covadaxabreira.es

4. Links

Como un servizo aos nosos visitantes, o noso sitio web pode incluír hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados por VALAR INVERSIONES SL. Por iso VALAR INVERSIONES SL non garante, nin se fai responsable da licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade. Por favor antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos á entidade VALAR INVERSIONES SL, teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

5. Uso de “ Cookies”

A maioría da información que recompilamos desde o noso sitio web é información anónima. As “ cookies” constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información acerca dos usuarios. Non é máis que un ficheiro de texto que algúns servidores piden ao navegador que escriba no seu disco duro, con información acerca do realizado pola páxina. En VALAR INVERSIONES SL respectamos a privacidade dos nosos visitantes, para coñecer máis información sobre o uso de cookies en www.covadaxabreira.es, consulta a nosa política de cookies.

6. Outros

Para entrar nas áreas de acceso restrinxido, os usuarios deberán dispoñer das claves de acceso correspondentes. VALAR INVERSIONES SL resérvase o dereito de aceptar ou rexeitar libremente a solicitude de rexistro de calquera usuario. Os datos introducidos polos usuarios deberán ser exactos, actuais, veraces e serán procesados e tratados en cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos persoais. Os usuarios serán responsables en todo caso da custodia das súas claves de acceso, polo que serán da súa exclusiva responsabilidade calquera danos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido da mesma, así como da súa extravío ou calquera outra circunstancia que puidese supoñer un risco de acceso de utilización da mesma por terceiros non autorizados. Os usuarios deberán comunicalo inmediatamente á entidade VALAR INVERSIONES SL para que este proceda ao bloqueo e á substitución da mesma.

7. Modificación da Política de Privacidade

VALAR INVERSIONES SL resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, de acordo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Calquera modificación da Política de Privacidade será publicada polo menos dez días antes da súa efectiva aplicación. O uso da Web despois de devanditos cambios, implicará a aceptación destes.

0
  0
  Carrito
  O teu carrito está vacio
  Máis información sobre os nosos viños
  Si está interesado nos nosos viños, por favor reencha o seguinte formulario.
  Política de privacidade
  Enviar mensaxe